logo logo
Rezervacija vozila Zašto Rent a Car Servis? Vozila Dodatna oprema Kontakt Info
Posljednja izmjena/nadopuna: 16.11.2020. u 17:23 sati

Uvjeti za najamSTAROST VOZAČA
Vozač mora imati najmanje 19 godina i najmanje 1 godinu vozačkog iskustva.

OSOBNI DOKUMENTI
Od osobnih dokumenata potrebna je važeća vozačka dozvola (domaća ili međunarodna) i osobna iskaznica ili putovnica.

DEPOZIT
Najmoprimac sa sobom treba imati važeću kreditnu karticu (Mastercard, VISA, American Express) koja glasi na njegovo ime. Kreditna kartica je potrebna zbog naplate naknadnih troškova, kao što su produženje najma, manjak goriva na kraju najma, štete koje nisu pokrivene osiguranjem, prometni prekršaji, parkirne kazne i dr. Ako je plaćeno 'Puno pokriće', depozit nije potreban. Ako 'Puno pokriće' nije plaćeno, iznos depozita je jednak iznosu 'Učešća u šteti'.

UGOVOR O NAJMU
Po završetku procedure potpisuje se Ugovor o najmu vozila.

SVRHA NAJMA
U iznimnim slučajevima zadržavamo diskreciono pravo da se, u slučaju sumnje u korištenje vozila za radnje koje nisu u skladu sa zakonom, ne odobri najam vozila.